Kontakt

Vet du hur nöjda era kunder eller medarbetare är?
Gör behandlingen någon skillnad?
Använder du rätt statistisk metod?
Vill du bilda dig en uppfattning om hur ett fenomen utvecklats genom tiderna, eller vill du predicera framtida fenomen, men du saknar rätt kompetens eller har inte tid att avsätta?

Quality Stat hjälper dig.
Kontakta oss på info a qualitystat se eller ta personlig kontakt:

Annelie Annelie Inghilesi Larsson
VD
annelie inghilesilarsson a qualitystat se
073-073 14 55 fotograf: Ingela Hjulfors Berg

Besöksadress
Quality Stat AB
Pilgatan 23
SE-903 31 UMEÅ