Tjänster

Inom statistik kan vi erbjuda allt från enklare sammanställningar av data till mer avancerad statistisk analys.

Vi erbjuder också att utforma, genomföra och analysera kundanpassade enkäter/intervjuer.

Inom kvalitetsregister kan vi förutom analys också hjälpa till med administrativa uppgifter såsom utgöra en länk mellan register och registercentrum, support och samordning.

Läs mer om våra tjänster i undermenyn till höger. Kontakta oss vid frågor.