Enkätutvärdering

Vet du hur nöjda era kunder, patienter, medarbetare är? Vi utformar, distribuerar och sammanställer kundanpassade nöjdhetsenkäter. Har du en ny produkt som ska ut på marknaden? Med en produktutvärdering kan du snabbare optimera din produkt. Vi gör dig medveten om behovet av en eventuell produktmodifiering och även användarvänlighet.

Kontakta oss idag.