Kvalitetsregister

Blir era patienter bättre efter behandling? Hur ligger er enhets behandlingsresultat till i förhållande till övriga enheter i landet? Varför är era resultat bättre/sämre än genomsnittet i landet? Företagets spetskompetens ligger inom kvalitetsregister inom vård och hälsa, dvs patientdata. Förutom analys av registerdata, kan ni även få hjälp med supporttjänster i inmatningsprogram och stöd i registrets vardagliga drift bland annat genom följande:

  • Utskick
  • Statistisk analys
  • Årsrapport
  • Support
  • Länkfunktion
  • Koordinator
  • Rapportgenerator
  • Utbildning
  • Monitorering

Utskick

Administrera formulärutskick till patienter före, under och efter behandling. Mata in insamlade enkätsvar.

Statistisk analys

Utföra statistiska analyser på grund- eller avancerad nivå, utifrån kundens (register, deltagande enheter, KC/RC, forskare) önskemål.

Årsrapport

Sköta datauttag från databas.
Bereda underlag till registrens årsrapport.

Support

Support i inmatningsprogram för registerorganistationen och deltagande enheter, vid exemplevis problem eller frågor om inloggning, funktionalitet, rapportgeneratorn, hur ladda ner data och andra förekommande frågor.

Länkfunktion

Att utgöra en länk mellan registret, deltagande enheter och kompetenscentrum för att bland annat påverka och påskynda gamla och nya ärenden som rapporterats in av registret eller deltagande enheter.

Koordinator

Samordna registrets vardagliga drift.

Rapportgenerator

Fungera som konsult i upp- eller ombyggnad av rapportgenerator. Komma med förslag om design, layout och funktionalitet.

Utbildning

Hålla i utbildning i inmatningsprogrammet och rapportgeneratorn för deltagande enheter och andra möjliga intressenter.

Monitorering

Validering av datakvalitet. Täckningsgrad och bortfallsanalys. Loggningsanalys, vem gör vad i registret.

Kontakta oss idag.